top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u van onze website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Gegevens over uw activiteiten op de website

  • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  • Contact via de telefoon of per e-mail

  • Bezoekersgedrag op onze website

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. ​

Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor uw diensten. Wij delen uw gegevens alleen met partijen die vooraf een strenge selectie procedure hebben doorgaan. Daarnaast kunnen wij uw gegevens wel leveren aan justitie en/of de overheid wanneer zij ons hiertoe dwingen. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wanneer u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groartclassiccartaxatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Groart Classic Car Taxatie neemt beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Wij vinden dat het onnodig lang bewaren van persoonsgegevens niet nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook niet langer dan niet niet na het aflopen van de contractperiode, garantietermijn of aankoop van de door ons geleverde diensten en/of producten.

Uw persoonsgegevens bewaren we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen. Wij bewaren factuur gegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht voor de belastingdienst.

Wij willen fraude met onze producten en/of diensten voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek naar fraude, dit om het te kunnen voorkomen in de toekomst. Hierdoor kunnen wij afwijken van de bestaande bewaartermijn.

Cookies

 

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit is nodig om bij te houden hoeveel bezoekers op onze website langskomen, wat zij hier doen en hoe wij onze bezoekers beter van dienst kunnen zijn. Een cookie is een (klein) bestand dat bij een bezoek aan een website op het apparaat van de bezoeker wordt geplaatst. Deze cookies dragen zorg voor een betere website, een website die naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door deze uit uw browser te verwijderen.

Uw gegevens inzien, bewerken of verwijderen

 

Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze website vindt u hier

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Hierdoor nemen wij passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u denkt dat wij uw gegevens niet goed beveiligen, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u contact met ons op te nemen via info@groartclassiccartaxatie.nl

Wijzigingen

 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Boven aan de privacyverklaring staat de datum van de laatste wijziging. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op updates.

Hoe gaan wij om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

bottom of page